Luk

Glas med Garanti

- Danmarks bedste håndværksgaranti!

vælg altid glas med garanti

 • Glas med Garanti dækker alt glarmesterarbejde for alle kunder op til 100.000,- kr. pr. sag
 • Glas med Garanti sikrer dig godt håndværk - hver gang
 • Glas med Garanti sikrer hurtig og professionel håndtering af din klage

 

glas med garanti betyder:

 • Håndværksmæssigt forsvarligt arbejde eller pengene tilbage
 • Arbejde udført i egnede materialer af god kvalitet
 • En fair beregning der følger fagets normer og loven
 • God og saglig rådgivning om pris, behov og kvalitet
 • God service og god forretningsskik

 

Stemmer din oplevelse ikke overens med dine forventninger?

Kontakt os på tlf. 33 13 65 10 eller på mail info@glarmesterlauget.dk

 

Hvis du vil klage

Før du klager, skal du rette henvendelse til glarmesteren, der har udført arbejdet.

Det bedste er at tage en samtale med glarmesteren. Fortæl, hvorfor du er utilfreds og lyt til hinanden. Det nemmeste for alle parter er altid en fælles løsning.

 
Vilkår og betingelser:

 • du kan klage både over pris og kvalitet
 • garantien dækker maks. 100.000 kr. eks. moms pr. sag
 • garantien dækker maks. 500.000 kr. pr. medlem
 • termoruder, der er dækket af en fabriksgaranti, er ikke dækket af garantiordningen
 • termoruder, der er produceret af glarmesteren selv, er ikke dækket af garantien
 • klagen skal være fremsat inden for 5 år efter arbejdets aflevering
 • garantien dækker ikke følgeskader eller indirekte skader
 • sagsbehandlingen starter først, når dialogen med glarmesteren ikke har kunnet løse problemet
 • garantien dækker ikke termoruder med noget bygget ind mellem glassene

 

For hurtig behandlingstid, hav disse informationer klar når du kontakter os:

 • Navn, adresse, telefonnumre og email-adresse på både dig selv og glarmesteren
 • Præcis beskrivelse af det udførte arbejde og dine klagepunkter
 • En beskrivelse med datoer af forløbet, dvs. din kontakt til glarmesteren i forbindelse med din klage, glarmesterens tilbagemeldinger og oplysninger om betaling for det udførte arbejde
 • Evt. bilag, f.eks. fakturaer, arbejdsbeskrivelse, kopier af emails og andet der kan være relevant for sagen

Vedtægter for Glas med Garanti -> 

Find din glarmester ->

5 gode råd til godt samarbejde ->

Samarbejdet med en glarmester->

Kontakt

Robert Lau

33136510